SÅ FUNGERAR DET

Vi levererar en nyckelfärdig fiberanslutning till din fastighet. 

1. Beställning

Börja med att kontrollera att din adress kan få fiber från Sappa.

Om du kan få fiber – grattis! Då kan du göra din beställning direkt här på webben. Vi kommer därefter att ta hand om din beställning och lägga in den i planeringen för ditt område. Vid eventuella frågetecken kontaktar vi dig via telefon för att reda ut dem.

Om du inte kan få fiber – misströsta inte! Du kan ändå lämna en intresseanmälan som hjälper oss att bedöma intresset i ditt område. Be gärna dina grannar att också göra en anmälan, för ju fler som anmäler intresse i ett område desto större chans att vi bygger ut vårt nät just där. Intresseanmälan är inte bindande, och vi kommer att kontakta dig när vi har nyheter om fiberutbyggnaden i ditt område

2. Projektering och förberedelser

Inför utbyggnaden i ett område så samlar vi alla beställningar för det området och planerar hur installationen skall gå till. Vi arbetar områdesvis för att kunna hålla hög samordningsgrad och minimera antalet maskintransporter, vilket gör att vi kan hålla ett konkurrenskraftigt pris.

En preliminär tidsplan upprättas och utifrån denna så meddelar vi dig vilket datum kanalisationen måste vara färdigställd på din tomt (om du skall gräva själv).

3. Grävning av kanalisation

Vi lägger all fiber i kanalisation av plastslang vilket innebär att det är enkelt att byta ut en eventuellt skadad fiber i framtiden.

Plastslangen grävs ner på din tomt och går från anvisad anslutningspunkt på ditt hus fram till den punkt där vårt stamnät passerar din fastighet. Oftast är detta just utanför tomtgränsen, men i vissa fall kan längre sträckor förekomma.

Om du väljer att köpa grävningen av oss så ansvarar vi för att kanalisationen läggs ner hela sträckan, och om du väljer att gräva själv på egen tomt så gräver du fram till den punkt vid tomtgränsen som vi anvisar och vi gräver resten.

Om du gräver själv så får du slang och instruktioner av oss. Slangen bör grävas ner på minst 30 cm djup och förläggas på ett sådant sätt att den inte riskeras att skadas vid arbete på din tomt.

4. Blåsning och svetsning

Efter att kanalisationen är färdig så använder vi särskild utrustning för att blåsa in fiberkabeln i slangen. Kabeln blåses från närmaste fiberskåp och fram till ditt hus.

Därefter behöver kabeln svetsas med särskild fibersvets, både i ditt hus och i fiberskåpet. I anslutning till svetsningen i ditt hus monteras även fiberterminalen som är den enhet som du sedan ansluter TV och bredbandsutrustning till. Fiberterminalen ska placeras i ett uppvärmt utrymme i nära anslutning till yttervägg, och behöver ett vanligt eluttag för strömförsörjning.

Svetsningen i fiberskåp utförs etappvis för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv installation. Det är därför möjligt att svetsningen i din fastighet är färdigställd en tid innan din anslutning blir svetsad i skåpet.

5. Driftsättning

Efter att svetsning är klar i fastighet och skåp samt att förbindelsen har kontrollmätts så är den redo att driftsättas.

Vid driftsättningsdatumet aktiverar vi dina tjänster och du kan därefter koppla in din router och ditt antennät i fiberterminalen och börja använda bredband och TV.

När anslutningen är klar så fakturerar vi dig kostnaden för installationen och du har 10 dagar på dig att betala fakturan. Du betalar alltså inget förrän installationen är klar. De tjänster du abonnerar på faktureras därefter månadsvis och du kan betala via autogiro eller e-faktura om du vill det.